اخبار صنعت

تحلیلگر شبکه کجا استفاده می شود؟

2023-11-17

تحلیلگرهای شبکهعملکردهای زیادی دارند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. آنها در بسیاری از صنایع ضروری هستند. آنها عمدتا برای اندازه گیری ویژگی های خطی قطعات و تجهیزات فرکانس رادیویی بی سیم (RF) استفاده می شوند. علاوه بر این، آنها همچنین می توانند برای موارد زیر استفاده شوند:


1. یکپارچگی سیگنال و اندازه گیری مواد، تأیید طراحی و آزمایش خط تولید.


2. توسعه، تولید، نگهداری و اندازه گیری تجهیزات الکترونیکی نظامی نسل جدید که توسط رادار آرایه فازی نمایش داده می شود.


3. هدایت دقیق، مخفی کاری و ضد پنهان کاری، هوا فضا، ارتباطات ماهواره ای، تشخیص و نظارت رادار، آزمایشات آموزشی، آزمایش آنتن و RCS، آزمایش قطعات، آزمایش مواد و سایر زمینه ها.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept