اخبار صنعت

تحلیلگر شبکه برای چه مواردی استفاده می شود؟

2023-10-12

راتحلیلگر شبکهیک ابزار اندازه گیری مایکروویو جامع است که می تواند اندازه گیری های اسکن را در یک باند فرکانس وسیع برای تعیین پارامترهای شبکه انجام دهد. وظیفه اصلی آن اندازه گیری پارامترهای شبکه است.


راتحلیلگر شبکهنوع جدیدی از ابزار برای اندازه گیری پارامترهای شبکه است. این می تواند به طور مستقیم پارامترهای پراکندگی پیچیده شبکه های دو پورت و تک پورت فعال یا غیرفعال، برگشت پذیر یا غیر قابل برگشت را اندازه گیری کند.


و دامنه، فاز و ویژگی های فرکانس هر پارامتر پراکندگی در حالت رفت و برگشت فرکانس داده شده است. اتوماتیکتحلیلگر شبکهمی تواند تصحیح خطا را در نتایج اندازه گیری نقطه به نقطه انجام دهد و ده ها خطای دیگر را تبدیل کند


پارامترهای شبکه مانند ضریب بازتاب ورودی، ضریب انعکاس خروجی، نسبت موج ایستاده ولتاژ، امپدانس (یا پذیرش)، تضعیف (یا بهره)، تغییر فاز و تاخیر گروه و سایر پارامترهای انتقال، و همچنین ایزوله و هدایت و غیره.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept