اخبار صنعت

وظایف اصلی یک تحلیلگر شبکه چیست؟

2023-10-12

تحلیلگرهای شبکهبه طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در تشخیص و نگهداری عیب شبکه ایفا می کنند. دارای پنج عملکرد اصلی است:


1. تابع علامت فرکانس


این عملکرد تحلیلگر شبکه دارای چهار روش استاندارد فرکانس برای تسهیل خواندن اندازه گیری است.


2. تابع تابعیت


این تابع ازتحلیلگر شبکهبرای حذف خطاهای سیستماتیک در طول اندازه گیری های انتقال/انعکاس استفاده می شود. در همه موارد، کالیبراسیون، کالیبراسیون باند فرکانس کامل، باند کامل (از 1MHz-1000


مگاهرتز) نقطه کالیبراسیون 500 نقطه است.


3. تابع تماس ذخیره سازی


از این ویژگی آنالایزر شبکه می توان برای ذخیره سازی متداول ترین تنظیمات ابزار استفاده کرد.


4. عملکرد چاپ


این تابع ازتحلیلگر شبکهیک رابط خروجی موازی استاندارد را ارائه می دهد که می تواند به چاپگر متصل شود تا منحنی تست و داده های علامت فرکانس را چاپ کند.


5. عملکرد صاف کردن


این عملکرد آنالایزر شبکه نویز را از ردیابی سیگنال حذف می کند و سرعت حرکت را تنظیم می کند.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept